Bli recenserad

De flesta som släppt en bok vet hur svårt det är att få medias uppmärksamhet för det egna verket. Enkel matematik förklarar varför. Kultursidorna har i åratal fått allt sämre resurser samtidigt som bokutgivningen exploderat och det numera utkommer runt femtontusen titlar årligen. Det är med andra ord bara ett fåtal böcker som blir recenserade. Vi följer utgivningen i Sverige och recenserar utvalda titlar. Om du har en bok som du också vill ska närläsas av någon av våra recensenter gör vi det mot en avgift på 6 950 kronor. Vi har ett stort antal kritiker knutna till oss och för oss är det viktigt att inte tumma på kvaliteten. Vi värdesätter kritikens form och idé. Författaren får inte själv välja sin kritiker och kritikern i sin tur är ovetandes om huruvida författaren har betalat för tjänsten eller inte, denna information är konfidentiell. Vi bedömer alla böcker utifrån samma kriterier.

Låter det intressant? I sådana fall fyller du i uppgifterna här nedan och bilagar ditt utgivna manus eller skickar in den fysiska boken till nedanstående adress.

Telegrafstationen AB
Att: Recensionsportalen
Media Evolution City
Stora Varvsgatan 11
211 19 Malmö